Caribbean Cruise - Playa del Carmen - November 8th

[p0002151.jpg]
On the ferry
[p0002152.jpg]
Stu, on the ferry
[p0002153.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002154.jpg]
Val and John at Coba
[p0002155.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002156.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002157.jpg]
Stu at Coba
[p0002158.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002159.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002160.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002161.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002162.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002163.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002164.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002165.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002166.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002167.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002168.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002169.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002170.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002171.jpg]
Nohoch Mul at Coba
[p0002172.jpg]
Nohoch Mul at Coba
[p0002173.jpg]
Nohoch Mul at Coba
[p0002174.jpg]
View from Nohoch Mul
[p0002175.jpg]
View from Nohoch Mul
[p0002176.jpg]
View from Nohoch Mul
[p0002177.jpg]
View from Nohoch Mul
[p0002178.jpg]
View from Nohoch Mul
[p0002179.jpg]
View from Nohoch Mul
[p0002180.jpg]
Val, Stu and John
[p0002181.jpg]
Val, Stu and John
[p0002182.jpg]
Bat in Nohoch Mul
[p0002183.jpg]
Bat in Nohoch Mul
[p0002184.jpg]
Top of Nohoch Mul
[p0002185.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002186.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002187.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002188.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002189.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002190.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002191.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002192.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002193.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002194.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002195.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002196.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002197.jpg]
Val and John at Coba
[p0002198.jpg]
John and Val at Coba
[p0002199.jpg]
Jungle Tree at Coba
[p0002200.jpg]
Ball Court at Coba
[p0002201.jpg]
Big black birds at Coba
[p0002202.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002203.jpg]
Mayan Ruins at Coba
[p0002204.jpg]
Wild Ride
[p0002205.jpg]
Wild Ride